VMS, sporing, Sirius-One

SailorsMate samarbeider tett med Polaris Electronics Norge om å lage en best mulig løsning for sporing og fangstdagbok. Polaris Electronics Norge er et norsk selskap med søsterselskaper i Danmark, Tyskland og USA som leverer bla. produkter fra egen produksjon i Danmark samt Cobham Sailor, GME og Lars Thrane for å nevne noen.

Polaris Electronics har en VMS antenne som har vært på markedet siden 2015, den er velprøvd og driftssikker. Godkjent av Fiskeridirektoratet i 2017 for bruk på norske fartøy. Se her for mer info.

Sirius-One er litt dyrere i innkjøp, men sammen med SailorsMate fangstdagbok, blir månedsprisen for de fleste omlag halvparten av mange andre tilbydere.

Antennen blir levert av Polaris Norge, den vil kunne bestilles hos din lokale SailorsMate og/eller Polaris Electronics Norge forhandler.

Sirius-One:
Installasjon og prisindikasjon:
Standard pakken inkluderer antenne på taket, koblingsboks nede i styrhus, 10m kabel og monteringsbrakett. Forventer en sluttbrukerpris på ca NOK 16 000 komplett eks. mva.

Månedlige abonnements priser:
Månedlige avgifter er avhengig av hvor mye data du bruker.

Minste månedlige beløp er $22 (ca NOK 220,-). Dette rekker til 1 200 posisjons-sendinger.
Dersom du seiler 6 timer sammenhengende hver dag, blir prisen ca $32,4 (ca NOK 324,-)
Dersom du seiler 12 timer sammenhengende hver dag, blir prisen ca $45,4 (ca NOK 454,-)
alle priser ovenfor er eks. mva.