Ofte spurte spørsmål

Fiskeridirektoratet har også laget noen veiledere.

Her besvares noen ofte spurte spørsmål:

Må jeg alltid sende meldinger når jeg bruker båten? Uansett hva jeg bruker den til?
Meldinger skal kun sendes ved fiskeoperasjoner. Du skal derfor ikke sende meldinger dersom du feks. skal seile båten i dokk.

Må jeg sende meldinger dersom jeg skal ut og drive fritidsfiske/matfisk?
Fiskeridirektoratet tolker regelverket slik at båter som er merkeregistrert ikke kan brukes til fritidsfiske.

Jeg har mindre hjelpefartøy som hjelper til i forbindelse med fiske. Må disse ha vms+ers?
Dersom de ikke er merkeregistrert, trenger de ikke sporing eller fangstdagbok.

Hva skal posisjon/tid angi når fangstrapport skal angis for hele døgnet? Jeg har jo somregel flere hal.
Angi tidspunktet du startet fiskeoperasjonen (nå du satte "gamlest" garn) og tidspunktet den ble avsluttet (når du var ferdig med å trekke siste garn).

Jeg var litt rask, så det ble feil i meldingen. Hva gjør jeg?
Siste sendte avgangsmelding(DEP), havneankomst(POR), og omlastingsmelding(TRA) kan kanselleres.
Fangstmeldinger(DCA) kan korrigeres, innen kl. 12.00 (utc) neste dag.

Tidligere var det et "fiskeslag" som het "mix". Nå finner jeg ikke det på listen over fiskeslag. Hvor er dette blitt av?
Mix er borte, all fisk skal artsbestemmes (etter beste evne).

Jeg fisker med garn med ulik maskevidde, hva skal jeg da angi som maskevidde når jeg sender en fangstrapport?
Angi minste maskevidde på redskap som benyttes. Angitt i millimeter (mm).

Jeg har sendt fangstmelding(DCA), men oppdager nå at jeg har bommet på estimert mengde. Hva gjør jeg?
Korrigerer fangstmeldingen(DCA) for å endre dette estimatet.

Jeg har fisket blåkveite og har fangst for flere dager ombord. Oppdager nå at totalt mengde er litt feil. Hva gjør jeg?
Kan håndteres på to måter:
1.) Du kan korrigere siste fangstmelding(DCA) (for siste døgn) for å endre dette estimatet.
2.) Endre total mengde fisk ombord (knappen "Ombord"). Denne informasjonen blir sendt til fiskeridirektoratet når du sender melding om havneankomst.

Gikk fra havn for en halv time siden - skal på hente is og sendte derfor ikke avgangsmelding (POR). Ser nå masse fisk på ekkoloddet og har lyst til å starte fiske nå. Hva gjør jeg ?
Svar kommer !

Etter å ha fanget fisk har jeg fisken i "lås" i ~2 dager før jeg leverer. Når skal jeg sende DCA melding for denne fisken?
Her er jeg usikker på hva "lås" er og hvordan den identifiseres.
Svar kommer !