Ved feil

Ved feil kan du ringe:
 • FMC:
 • 55 23 83 36 ha kallesignalet klart før du ringer
 • SailorsMate:
 • 975 25 608 ha gjerne teamviewernummer klart før du ringer
  Send Feedback

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med posisjonsrapportering eller elektronisk rapportering mens fisket pågår
  skal meldingene sendes manuelt til Fiskeridirektoratet via:

  Meldingene skal i disse tilfellene utformes som vist nedenfor:

  MELDING OM HAVNEAVGANG (DEP)

  Manuell melding om havneavgang skal utformes slik: Eksempel 1 (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart): Fiskesorter kan angis i klar tekst eller oppgis med FAO fiskesortkoder.
    TM    = DEP
    RN    = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
    SQ    = BLANK
    RC    = RADIO50
    NA    = KONTIKI
    XR    = M-101-AK
    MA    = HANS HANSEN
    DA    = 20090929 (meldingens sendetidspunkt, dato og tid i UTC)
    TI    = 2050
    PO    = NOTRD eller Trondheim i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig
    ZD    = 20090929 (avgang havn tidspunkt, dato og tid i UTC)
    ZT    = 1930
    OB    = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
    PD    = 20090930 (antatt fiskestart tidspunkt, dato og tid i UTC)
    PT    = 0100
    LA    = N6432
    LO    = E00915
    AC    = FIS
    DS    = TORSK
    RE    = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering
    
  Eksempel 2 (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart):
  Som over, med unntak av OB = 0

  MELDING OM FANGST (DCA)

  Manuell melding om fangst skal utformes slik:
  Blokk A
     TM    = DCA
     RN    = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
     SQ    = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
     RC    = RADIO50
     NA    = KONTIKI
     XR    = M-101-AK
     MA    = HANS HANSEN
     DA    = 20090930
     TI     = 2300
     QI    = 1
     AC    = FIS
     RE    = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved korrigering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 511 for korrigering
     MV    = 1 dersom det er originalmeldingen, videre økes dette nr med en for hver ny korrigerings versjon.
     PO    = Blank hvis fisket ikke er avsluttet ellers NOBGO eller Bergen i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig.
     
  Blokk B gjentas en for hver fiskeoperasjon
     BD    = 20090930
     BT    = 0130
     ZO    = NOR
     LT    = 64,790
     LG    = 9,041
     GE    = OTB
     GS    = 2
     ME    = 120
     GP    = 0
     XT    = 65,010
     XG    = 8,901
     DU    = 48
     TF    = LLMF
     SS    = Blank hvis det ikke er fisket etter sild
     CA    = TORSK 500, HYSE 100
     
  Blokk B gjentas for hver fangstoperasjon. Dersom du fanger hval, skal Blokk B se slik ut:
     BD    = 20090930
     BT    = 0130
     ZO    = NOR
     LT    = 64,790
     LG    = 9,041
     GE    = HAR
     GP    = 0
     XT    = 65,010
     XG    = 8,901
     DU    = 48
     TF    = LLMF
     CA    = Vågehval 2100
     IN    = 12
     SE    = 2
     LE    = 670
     CI    = 300
     BM    = A35 B142 C38
     GN    =12-0050
     LF    = 60
    

  MELDING OM HAVNEANLØP (POR)

  Manuell melding om havneanløp skal utformes slik:
  Eksempel 1 (Når fangst skal landes):
     TM    = POR
     RN    = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
     SQ    = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
     RC    = RADIO50
     NA    = KONTIKI
     XR    = M-101-AK
     MA    = HANS HANSEN
     DA    = 20091001
     TI     = 0830
     PO    = NOAES eller ÅLESUND i klar tekst dersom kode ikke er tilgjengelig
     LS    = Brødrene Olsen sin kai
     PD    = 20091001
     PT    = 1100
     KG    = TORSK 65000, HYSE 14000
     OB    = TORSK 100000, HYSE 14000
     RE    = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering
    
  
  Eksempel 2 (Når fangst ikke skal leveres):
  
  Som over, med unntak av KG = 0.
  
  4. OMLASTINGSMELDING (TRA)
  
  Manuell melding om omlasting skal utformes slik:
  
  Eksempel 1 (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy):
  
  TM    = TRA
  RN    = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ    = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC    = RADIO50
  NA    = KONTIKI
  XR    = M-101-AK
  MA    = HANS HANSEN
  DA    = 20090930
  TI     = 0600
  OB    = TORSK 100000, HYSE 14000
  KG    = TORSK 10000
  TF    = RADIO60
  LA    = N6130
  LO    = E00400
  PD    = 20090930
  PT    = 1430
  RE    = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering
  
  Eksempel 2 (Når fangst er omlastet til et annet fartøy):
  
  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.