Ordbok

Det brukes en del forkortelser i forbindelse med elektronisk fangstdagbok. Her gis noen foklaringer
Meldingstyper
DEPMelding om avgang fra havn
DCAFangst melding
PORMelding om ankomst havn
TRAMelding om overførsel
COEMelding om fiskestart (kun for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard)
COXMelding om avslutning av fisket (kun for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard)
Redskaps problemer
bomkastnormalt fiskeoperasjon, men ingen fangst
notsprenging noten brast pga. feks. mye fisk
splittnoten er splittet / rivet i sund, pga. feks. trål satt seg fast i bunnen
hull i sekkfeks. stein i sekk som lager hull som fisk kan rømme gjennom
mistet redskapredskap mistet i sjøen
annetandre problemer
bomskudd hvalharpun avfyrt, men traff ikke hval
tapt hvalhval var fanget, men mistet under feks. inhaling
ingen redskaps problemingen redskaps problem, normal situasjon
Fiskeriaktivitet
FISFIS skal anvendes når det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.
RELREL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.
SCRSCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.
STESTE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.
TRXTRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.
SETSET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.
ANCANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.
DRIDRI kan anvendes når fartøyet driver.
GUDGUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.
HAUHAU kan anvendes når fartøyet er i transport.
PROPRO kan anvendes når fartøyet produserer.
INWINW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold
SEFSEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann
OTHAnnet
Angivelse av soner
NORNorges økonomiske sone
XSVFiskevernsonen ved Svalbard
XSISvalbards territorialfarvann
XJMFiskerisonen ved Jan Mayen
XSKSkagerrak
XEUEU-sonen
RUS Russisk sone
GRLGrønlandsk sone
FROFærøysk sone
ISLIslandsk sone
XNENEAFC-området
XNWNAFO-området
XCACCAMLR-området